Children in Indoor Playground

OM HÅBAFJELL

IDRETTSBARNEHAGE

En privat og foreldreeid barnehage

OM OSS

Håbafjell Idrettsbarnehage er et samvirkeforetak. Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen og må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse, jmf. vedtektene. Vi legger stor vekt på kvalitet i alle ledd, og ser at dette blir godt mottatt av foresatte, ansatte og Sandnes kommune.

Barnehagen er medlem i private barnehagers landsforbund, noe som gjør at vi står sterke i samfunnets utvikling av private barnehager, faglig og lovmessig.

Ansatte i Håbafjell Idrettsbarnehage

Våre ansatte

De ansatte i Håbafjell Idrettsbarnehage har variert og god kompetanse. Vi følger alle bestemmelser i henhold til pedagognormen, men har i tillegg fagutdannet kokk og idrettspedagoger. Her blir du kjent med våre hverdagshelter!

Ellen Johansen.png
Silje Thorsen Borthen.jpg
Mats Småmo.jfif

Ellen Beathe Johansen

Daglig leder

Emma Kristine Rosland.jfif
Emma Kristine Løvås

Pedagogisk leder, Trix

Silje Thorsen Borthen

Pedagogisk leder, Trix

Trond Erik Betelsen.jfif
Trond Erik Bertelsen

Pedagogisk medarbeider, Trix

Mats Småmo

Idrettspedagog, Trix

Vibekke Gilje.jfif
Vibekke Gilje

Pedagogisk leder, Salto

Haabafjell idrbhg logo.jpg
 
Haabafjell-idrettsbhg-om-oss-bilde.png

I vår barnehage har vi egen gymsal og eget storkjøkken med fagutdannet kokk. Vi har minibuss som vi bruker til å frakte barna våre rundt i til ulike haller i nærmiljøet, som turnhall, friidrettshall, badeanlegg, klatrefabrikk, rideskole og mange turplasser ute. I tillegg mener vi at vi har de beste barnehageansatte, som sørger for trivsel, trygghet og lek med alle barna i barnehagen.

Idrettsbarnehagen er en ordinær barnehage, som forplikter seg til å drive etter lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, men vi skal ha fokus og bli best på fagområde 2: kropp, bevegelse, mat og helse. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt i barnehageloven og på internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Målet for rammeplanen er å gi daglig leder, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.    

I Rammeplanen har vi syv fagområder;
1.     Kommunikasjon, språk, tekst.
2.     Kropp, bevegelse, mat og helse.
3.     Kunst, kultur og kreativitet.
4.     Natur, miljø og teknikk.
5.     Etikk, religion og filosofi.
6.     Nærmiljø og samfunn.
7.     Antall, rom og form.  

IMG_2649.PNG
Karen Jaasund

Barnehagelærer, Salto

Silje Wollik.jfif
Silje Wollik

Pedagogisk leder, Smash

Solveig Vikeså.jfif
Solveig Vikeså

Pedagogisk medarbeider, Smash

Kirsten Underbakke.png
Kirsten Underbakke

Pedagogisk medarbeider, Salto

Aleksander Eide.jfif
Aleksander Eide

Barnehagelærer, Smash

Roy Kevin Sherrock.jfif
Roy Kevin Sherrock

Idrettspedagog, Salto

Mari Lode.jfif
Mari Lode

Idrettspedagog, Smash

Anette Egebakken.jfif
Christopher James Hipkiss.jfif
Anette Egebakken
Christopher James Hipkiss

Pedagogisk leder, Piruetten

Pedagogisk leder, Piruetten

Anne Skjæveland.png
Anne Skjæveland

Pedagogisk medarbeider, Piruetten

Beraki Tengahna.jfif
Beraki Tengahna

Pedagogisk medarbeider, Piruetten

Randi Sviland.jfif
Randi Sviland

Fagutdannet kokk

Therese Hølland.jpg
Therese Hølland

Pedagogisk medarbeider

Beth Kareen Hølland.jfif
Beth Kareen Hølland

Pedagogisk medarbeider, vikar